Domeniu de Aplicare:

Diluantul Auto D506 se utilizeaza pentru diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice si alchido melaminice cu uscare la aer si degresarea suprafetelor metalice inainte de vopsire.

Caracteristici Tehnice: 

Aspect: lichid limpede, omogen

 

Compozitie             Cod CAS/Cod EINECS                      %

Toluen                           108-88-3 / 203-625-9             50 – 70

Acetat de butil            123-86-4 / 204-658-1                3 – 6

Butanol                         71-36-3 / 200-751-6                   5 – 10

Xilen (optional)         1330-20-7/ 215-535-7             10 – 20

Rompetrol SE             93763-35-0/297-854-1           10 – 30

White spirit                 8052-41-3/232-489-3              2 – 25

 

H225Lichid şi vapori foarte inflamabili

H304Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii

H315Provoacă iritarea pielii

H318Provoacă leziuni oculare grave

H335Poate provoca iritarea căilor respiratorii

H336Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

H361dSusceptibil de a dăuna fătului

H373Poate provoca leziuni ale organelor (rinichi, ficat, sistem nervos central) în caz deexpunere prelungită sau repetată

Greutate 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Diluant Auto D506 0,9L”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate