Metiletilcetona, de asemenea denumită și butanona, este o cetonă.

Este un lichid incolor cu un miros puternic, dulceag, asemănător acetonei.

Puritate: 99,5% metiletilcetona (MEK) (Nr. Index: 606-002-00-3, Nr. CAS: 78-93-3, Nr. CE: 201-159-0, Nr. înregistrare REACH: 01-2119457290-43-0000).

Este produsă industrial pe scară largă, dar este întâlnită în cantități mici și în natură.

Este solubilă în apă și este folosită ca solvent industrial.

Aspect: lichid

Culoare: clar

Miros: caracteristic

Punct de topire: – 86 °C / -123 °F

Punct de fierbere: 79,5 °C / 175,1 °F

Punct de inflamabilitate: – 9 °C / 16 °F

Temperatura de autoaprindere: 515 °C

Presiunea vaporilor: 12.600 Pa la 20 °

Densitate: 804 – 806 kg/m3 la 20 °C

pH: nu este cazul

Viscozitate dinamică: 0,42 mPa.s la 20 °C

Solubilitate în apă: 250 g/l la 20 °C

Coeficient de separaţie octanol/apă (log Pow): 0,3

Tensiune de suprafaţă: 24,8 mN/m la 20 °C

Masa moleculară: 72,11 g/mol

Greutatea specifica: 0,804 – 0,806 la 20 °C

 

H225: Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H319: Provoacăo iritare gravăa ochilor.
H336: Poate provoca somnolenţăsau ameţeală.
EUH 066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Greutate 25 kg

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Metiletilcetona 25L”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate