Concentratie

Alcool tehnic concentrație minim 97%

Compoziție

Amestec omogen de alcooli secundari (alcool metilic, alcool etilic, alcool izopropilic).

Utilizare

Spălarea și degresarea articolelor tehnice; curăţarea articolelor diverse; aditiv antiingheț pentru a evita înghețarea apei în rezervoarele auto, degivrarea și spălarea geamurilor și parbrizelor auto.

Depozitarea

Se face în ambalaje închise etanș, în spații acoperite, ferite de acțiunea razelor solare la temperaturi de maxim 25°C.

Atenționări

Ase păstra sub cheie și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Măsuri de precauție și securitate

  • H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili.
  • H331 – Toxic în caz de inhalare.
  • H311 – Toxic în contact cu pielea.
  • H370 – Provoacă leziuni ale organelor.
  • P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. Fumatul interzis.
  • P301+P310 – În caz de înghițire sunați imediat la un centru de informare toxicologica sau medic.

Valabilitate 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj.

Greutate 20 kg